ABK

В кой контейнер какво да изхвърлиш?

Papier

Хартия, картон

 • вестници и списания
 • книги, каталози и брошури
 • хартия за писане, училищни тетрадки, лисчета за бележки
 • копирна хартия, опаковъчна картия
 • кашони (предварително сгънати), картонени кутии

Не е предназначен за силно замърсени хартиени отпадъци (контейнер за битови отпадъци) и картонени кутии от мляко и сок (жълт контейнер).

Bio

Органични отпадъци
За кухненски и градински отпадъци
Например:

 • листа от чай и утайка от кафе (с филтърна хартия)
 • яйчени черупки, кухненска хартия
 • остатъци от плодове и зеленчуци
 • остатъци от храна, както и остатъци от месо и риба
 • растителни остатъци от всякакъв вид
 • остатъци от подрязване на дървета и храсти
 • биоразградима постелка за котешка тоалетна

Не е предназначен за пластмасови торбички, саксии, пръст, камъни, екскременти на хищници, угарки от цигари (отровни с и без филтър), торбички за прахосмукачки (тежки метали).

Verpackung

Опаковки

 • пластмасови чанти, торбички, чували, фолиа и мрежи
 • пластмасови шишета, чаши, кутии и туби
 • кофички от кисело мляко и кутии от маргарин
 • опаковки от стиропор
 • картонени кутии от сок и мляко, вакуумни опаковки
 • консервни кутии, кутии за сладкиши и чай
 • капачки от буркани и бутилки, алуминиево фолио
 • щайги за плодове или кутии за цигари от дърво
 • платнени опаковки за бутилки и ядки

Не е предназначен за стъкло, хартия или картон. Без пластмасови или метални предмети за ежедневна употреба (битови отпадъци)

Restabfall

Битови отпадъци
Само за нерециклируеми отпадъци!
Например:

 • студена пепел, угарки от цигари
 • тапети, килими
 • керамика, порцелан
 • памперси, торбички за прахосмукачки

Не е предназначен за рециклируеми отпадъци! Не е предназначен за вредни вещества!